1. محصولات
  2. دستگاه های اندازه گیری
  3. کاربرد چندگانه

دستگاههای اندازه گیری چند منظوره

دستگاه اندازه‌گیری با کاربرد چندگانه

یک نوآوری در اندازه‌گیری، شامل تمامی دستگاه‌های پایه که به‌آسانی قابل تعویض می‌باشند. دیگر استفاده‌کنندگان نیازی به خرید چندین دستگاه مختلف از محصولات اندازه‌گیری ندارند

به‌آسانی حس‌گر دستگاه T3000را تغییر دهید و آن را به دستگاه اندازه‌گیری موردنیاز خود تبدیل کنید. بدون نیاز به تنظیمات بعدی برای دستگاه فنّاوری هوشمند دستگاه به‌آسانی حس‌گر موردنظر را تشخیص داده و تنظیمات را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. بیش از ۲۰ حس‌گر مختلف اندازه‌گیری ارزشمند باقابلیت‌های مختلف اندازه‌گیری قابل‌ارائه برای این دستگاه می‌باشند.

با فنّاوری نوآورانه حس‌گر SPI که در این دستگاه‌ها به‌کاررفته است امکان اندازه‌گیری مختلف از نقاط تخت، مورب، لایه‌ها، عمق، از موادی مانند چوب، و دیگر مصالح ساختمانی وجود دارد.

 standard equipment

 optionally available

 not available

Trotec/3