اندازه گیری جریان هوا و سایر گازهایک محصول عالی از سری دستگاه های اندازه گیریچادرهای اسکانی اضطراری ـ چیزی که برای کمک به خشک کردن رطوبت وحشتناک در چادر های پناهندکان کمک می کندخشک کن میعانی جدید از سری DHHeatbox تا 70 درصد ذخیره انرژی را ممکن می سازدبدون نیاز به نگهداری و بازرسی, با کاربرد های فراوانبا Drybox جدید میتوان دستگاه را در خارج از ساختمان نیزنگهداری کردQube جدید شما را متعجب می کندویدیو اسکوپ صنعتی سری VSCاین دوربین تصویر گرمایی در فورمت تبلت ـ AC080Vسنسور گازهای نجیب TS 810 SDI هیدروژن را پیدا می کندTKL در آینده نزدیک 24 ساعت در سراسر اروپا در خدمت شما

Trotec در محل کار

در محل کار

راه حل های موثر برای تهویه, تعویض, خنک کردن هوا و برای ارائه سیستم های تهویه مطبوع : کیفیت و نوآوری محصولات شرکت Trotec برای کاربرد های حرفه ای.

در منزل

محصولات خانگی تروتک باکیفیتی ممتاز، فضایی سالم و دل‌چسب را در محیط منزل و یا محل کار شما ایجاد می‌کند، با محصولات تروتک آسایش را تجربه کنید.

[Translate to Farsi:] Moderne Elektrowerkzeuge in bewährter Trotec-Qualität, bestens gerüstet für anspruchsvolle Aufgaben. Ihre Power, unsere Tools, zusammen unschlagbar.

Social