1. محصولات
  2. محصولات خانگی تروتک
  3. رطوبت زدا

رطوبت مناسب در محیط زندگی با دستگاهای رطوبت زدای تروتک

ایجاد فضایی سلامت و احساسی خوب با بهینه سازی میزان رطوبت هوا

با استفاده از رطوبت زداهای خانگی تروتک به رطوبت مطلوب برای محیط خانه دست پیدا کنید و احساس نشاط درکل طول سال  در خانه خود داشته باشید.

هر چند دمای هوا عاملی مهم برای کیفیت هوای محیط میباشد،به همان اندازه رطوبت نیز مهم است، در محیط زندگی میزان رطوبت هوا نباید از ۶۰ درصد تجاوز کند در حالیکه در حمام این میزان از ۷۰درصد نیز تجاوز می کند.

رطوبت ایده آل و سلامت برای محیط خانه ۵۰ درصد می باشد،قارچها میتوانند سلامت ما را به خطر اندازند،هاگهای قارچها در هوا معلق هستند و میتوانند به راحتی در محیط گسترش پیدا کنند که  در بدترین حالت میتوانند منجر به ایجاد انواع حساسیتها شوند.

تنفس تاثیر مستقیمی بر روی میزان رطوبت هوا دارد، رطوبت به همراه بازدم مرتبا به محیط ما وارد میشود هر چه افراد بیشتری در یک خانه زندگی میکنند به همان اندازه نیز میزان رضایت از کیفیت هوا پایین می آید

وجود رطوبت زیاد در هوای اتاق بسیار مهم می باشد زیرا این رطوبت میتواند باعث ایجاد کرم رطوبت بیدها سوسک و هزارپا شود 

دیوارها و کف مرطوب بعد از نوسازی نیز می توانند باعث مشکلات مشابهی شوند ،با استفاده از دستگاهای رطوبت زدا از بروز انها جلوگیری یا انها را حذف کنید.

هوای نامطبوع اطراف خود را با دستگاهای  سری خانگی تروتک دلپذیر کنید ،فضایی سلامت را با هوایی ایده آل برای خود مهیا کنید ،رطوبت زداهای ما قابل حمل و به آسانی قابل استفاده در اتاقهای کوچک و بزرگ هستند که این قابلیت انها قابل تقدیر است.