سه متخصص بسیار قوی. غیر قابل شکست در یک تیم

سه شرکت بسیار قوی Trotec با مراکز تمرکز متفاوت برای محصولات و خدمات قابل ارائه. هر کدام یک متخصص در قسمت خود و فعال در بخشی دیگر.  و البته هر سه یک هدف مشترک را دنبال میکنند: هر سه شرایطی بهینه برای موفقیت را عرضه میکنند

بازرسی شرایط, کنترل شرایط, مدیریت شرایط و سلامت محیط زندگی و کار - اینها تخصص ما هستند. این را متخصصین , مهندسین و تکنسین های ما هر روزه با دانش برتر و موفقیت خود اثبات میکنند.

بهترین شرایط  برای بهترین شرط: بخش تجاری Trotec قسمت صنعت , تجارت و کاربران بخش خصوصی را با دستگاههای تهویه مطبوع, دستگاه های گرمایشی و فن ها تحت پوشش قرار میدهد. به علاوه دستگاه های اندازه گیری شرکت ما برای بازرسی و اندازه گیری شرایط جوی و همچنین کنترل کیفیت و کنترل آلودگی در دستور کاری ما هستند. چادرهای حرفه ای مونتاژی متحرک و چادرهایی که مانع از دید میشوند سبد محصول ما را تکمیل میکنند

شرطی کردن بلند مدت برای نیازهای موقتی: شرکت TKL به سرعت به کمک شما می شتابد, وقتی که در کوتاه مدت تجهیزات اجاره ای برای تعیین شرایط جوی و یا دستگاه های اندازه گیری برای بازرسی مورد نیاز باشند, ما در خدمت شما هستیم. آیا شما میخواهید خشک کننده هوا, خشک کننده ساختمانی و دستگاه های گرمایشی و یا  فن و پنکه و یا دوربین های تصویر گرمایی را اجاره کنید؟ شرکت ما با بیش از 10000 دستگاه اجاره ای بزرگترین ارسال کننده دستگاه های اجاره ای به هر بزرگی و اندازه ای در سرتاسر اروپا می باشد